Artemovsk

Jewish Community of Artemovsk

Address: ул. Петровского, 135, ком. 19 84500
Phone: (06274) 4-94-86
  • Name: Krichevskiy Il'ya