Borovichi

The Jewish Community of Borovichi

 

The district rabbi: Rabbi Menachem Mendel Pevzner

Address: Str. Sovetskaya, 25/27, Borovichi, Russia
Phone: 8 (921) 202-99-91
  • Name: Chairman of the Community- Edward A. Alexeev