Cherepovets

The Jewish Community of Cherepovets

 

The district rabbi: Rabbi Menachem Mendel Pevzner

Address: Cherepovets
Phone: 8 (202) 57-31-21
  • Name: Chairman of the Community- Dayter Vladimir Solomonovich