Gelendzhik

The Jewish Community of Gelendzhik

 

Regional Rabbi – Rabbi of Sochi:
Rabbi Aryeh Edelkopf

Address: Gelendzhik
  • Name: Chairman of the Community