Gorodnya

Jewish Community of Gorodnya

Address: ул. Смотричевская, 45 32000, Gorodnya, Ukraine
Phone: (03851) 3-13-81
  • Name: Omel'chenko Raisa