Goryachy Klyuch

The Jewish Community of Goryachy Klyuch

 

Regional Rabbi – Rabbi of Rostov-on-Don:
Rabbi Chaim Danzinger

Address: Goryachy Klyuch
Phone: (86159) 3-66-43
Fax: (86159) 3-51-25
  • Name: Chairman of the Community - Mr. Lev Shneiderman Moiseevich