Komsomolsk-on-Amur

The Jewish Community of Komsomolsk-on-Amur

 

Regional Rabbi – Rabbi of Khabarovsk:
Rabbi Yaakov Snetkov

Address: Komsomolsk-on-Amur,Ukraine
Phone: (4217) 28-29-24
  • Name: Chairman of the Community - Leizerovich Gregory Samuilovich