Mozdok

The Jewish Community of Mozdok

 

Regional Rabbi – Rabbi of Rostov-on-Don:
Rabbi Chaim Danzinger

Address: Mozdok
Phone: (86736) 3-31-87
  • Name: Chairman of the Community - Mrs. Nazarova Tatyana S.