Nakhodka

The Jewish Community of Nakhodka

 

Regional Rabbi – Rabbi of Khabarovsk:
Rabbi Yaakov Snetkov

Address: Nakhodka
Phone: (4236) 64-73-92
Fax: 646 646

"*" indicates required fields

Newsletter
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • Name: Chairman of the Community - Korenev Rostislav V. Deputy Chairman - Galina Konovalova