Partizansk

The Jewish Community of Partizansk

 

Regional Rabbi – Rabbi of Khabarovsk:
Rabbi Yaakov Snetkov

Address: Partizansk
Phone: (423 636) 25-37
  • Name: Chairman of the Community - Anatoly Gavrilchenko