Petropavlovsk-Kamchatsky

The Jewish Community of Petropavlovsk-Kamchatsky

 

Regional Rabbi – Rabbi of Khabarovsk:
Rabbi Yaakov Snetkov

Address: Petropavlovsk-Kamchatsky,Ukraine
Phone: (4152) 25-00-52
  • Name: Chairman of the Community - Kurbatov Sergey Maksimovich