Rubizhne

The Jewish Community of Rubizhne

Address: Mendeleev Ln, 45a, Apt. 46, Ukraine, 62503
Phone: (06453) 7-64-66
  • Name: Chairman of the Community - Black Eugene Izrailevich