Rubtsovsk

The Jewish community of Rubtsovsk

 

Regional Rabbi – Rabbi of Novosibirsk:
Rabbi Shneur Zalman Zaklas

Address: Rubtsovsk
Phone: (38557) 7-74-16
  • Name: Chairman of the Community - Nightingale Efim