Surazh

The Jewish Community of Surazh

 

Regional Rabbi – Chief Rabbi of Bryansk:
Rabbi Menachem Mendel Zaklas

Address: Surazh
Phone: 8-910-296-88-44
  • Name: Chairman of the Community -Saginor Efim Moiseevich