Syktyvkar

The Jewish Community of Syktyvkar

 

The district rabbi: Rabbi Menachem Mendel Pevzner

Address: Syktyvkar
Phone: (8212) 31-22-85
Fax: (8212) 31-22-85
  • Name: Chairman of the Community- Zil'berg Leonid