Truskavets

The Jewish Community of Truskavets

Address: Str. V. Ivasyuk, 17, Apt. 72 Truskavets, Ukraine
Phone: (03247) 100517
  • Name: Chairman of the Community - Rivkin, Felix Solomonovich