Ukhta

The Jewish Community of Ukhta

 

The district rabbi: Rabbi Menachem Mendel Pevzner

Address: Str. Krems, 3, Ukhta, Russia
Phone: (82 167) 44 104
  • Name: Chairman of the Community- Tiktinsky Ilya N.