Ussuriysk

The Jewish Community of Ussuriysk

 

Regional Rabbi – Rabbi of Khabarovsk:
Rabbi Yaakov Snetkov

Address: Ussuriysk
Phone: (4234) 32-90-26
  • Name: Chairman of the Community - Andrey Zaikin