Vyazma

The Jewish Community of Vyazma

 

egional Rabbi – Rabbi of Smolensk:
Rabbi Levi Mondshine

Address: Vyazma
Phone: (48131) 2-48-04
  • Name: Chairman of the Community - Mr. Krepkanovich Vladimir S.