Vyborg

The Jewish Community of Vyborg

 

The district rabbi: Rabbi Menachem Mendel Pevzner

Address: Vyborg
Phone: (81378) 2-72-18
Fax: (81378) 3-28-12
  • Name: Chairman of the Community-Leon R. Kramer