Yakutsk

The Jewish Community of Yakutsk

 

Regional Rabbi – Rabbi of Khabarovsk:
Rabbi Yaakov Snetkov

Address: Yakutsk
Phone: (+7-924) 660-50-73
Fax: (+7-924) 660-50-73
  • Name: Chairman of the Community - Gommershtadt Alexander G.