Zvenigorodka

The Jewish Community of Zvenigorodka

Address: Str. Sverdlov, 3A Zvenigorodka, Ukraine
Phone: (04740) 5-21-61
  • Name: Chairman of the Community - Leonid Yakovlevich Broslavsky